Otvoreni natječaji EU fondova za Hrvatsku na dan 20.8.2011.

N A T J E Č A J I - EU fondovi, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Otvoreni natječaji EU fondova za Hrvatsku na dan 20.8.2011.

Svi natječaji koji su otvoreni za Hrvatsku za nepovratna sredstva EU fondova ili za radove, robe i usluge koji se financiraju iz EU fondova na dan 20.8.2011. daju se u nastavku.

Otvoreni natječaji za nepovratna sredstva EU fondova – GRANTS 20-8-2011

Otvoreni natječaji za radove koji se financiraju iz EU Fondova – WORKS 20-8-2011

Otvoreni natječaji za usluge koji se financiraju iz EU Fondova SERVICES 20-8-2011

Otvoreni natječaji za robe koji se financiraju iz EU Fondova SUPPLIES 20-8-2011

Više informacija o otvorenim natječajima možete dobiti od naših stručnjaka, pa molimo da nam se obratite telefonski ili mailom.

Komentari su zatvoreni.