Nabavite traktore i poljoprivrednu mehanizaciju bespovratnim EU sredstvima

N A T J E Č A J I - EU fondovi -> Nabavite traktore i poljoprivrednu mehanizaciju bespovratnim EU sredstvima

 

Iz Ministarstva poljoprivrede je navaljeno da će na slijedećem natječaju EU fonda IPARD mjera 101 koji je najavljen za 15.2.2013.-1.4.2013.g. biti moguće financiranje bespovratnim sredstvima  traktora i druge poljoprivredne mehanizacije. Prije slijedećeg natječaja biti će objavljen novi Pravilnik o programu IPARD mjera 101 iz kojega će biti vidljivo više detalja o uvjetima i načinu prijave na natječaj.

Osnovne povoljnosti koje se time pružaju su:

  • financiranje 50% vrijednosti traktora bespovratnim sredstvima
  • za preostalih 50% kredit HBOR-a sa 2% kamata na 12 godina

 

Problem je da je prijava na IPARD natječaj prilično zahtjevna i relativno skupa, no uz  usluge Adria Bonus Consultinga iz Poreča poljoprivrednici mogu izvršiti prijavu na natječaj brzo i kvalitetno.

Što treba (skraćeno) da bi se poljoprivrednik mogao javiti:

1. Specifikacije izrađene od ovlaštene osobe na temelju kojih bi se išlo u prikupljanje ponuda od ponuđača (najmanje tri ponude) – proceduru za OPG provodimo mi

2. Trebati će određene potvrde kojim će se potvrditi da poljoprivredno gazdinstvo ima uvjete

3. Mi izrađujemo investicijsku studiju

4. Nažalost još uvijek je potreban elaborat zaštite okoliša (predlažemo izrađivača sa što nižim cijenama)

5. OPG prikuplja razne potvrde za koje mu mi dajemo uputu (potvrda porezne uprave, BON-2, potvrdu o otvorenim računima i sl.

6. Mi izrađujemo završne ekonomske analize (tabela usporedbi ponuda i lista izdataka)

7. Mi izrađujemo prijavni obrazac i pripremamo cijelu dokumentaciju za prijavu, te je u ime poljoprivrednika šaljemo nadležnom tijelu

 Za sve informacije javite se na:

Stevo Žufić, dipl.oecc.

Adria Bonus Consulting

052 431 566

zuf@adria-bonus.com

Komentari su zatvoreni.