Poticaji poduzetništvu za 2013.g. – PODUZETNIČKI IMPULS 2013

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE tagged -> Poticaji poduzetništvu za 2013.g. – PODUZETNIČKI IMPULS 2013
MH900383520SUSTAV POTPORA
MJERA A. RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
A822050 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA

15.000.000

A1 Mikro poduzetništvo i obrt

11.567.600

A2 Poduzetništvo kreativnih industrija

3.000.000

Projekti u tijeku odobreni 2012.

432.400

A560095 MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI

6.000.000

A3 Mladi i početnici u poduzetništvu

5.764.066

Projekti u tijeku odobreni 2012.

235.934

A563118 POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA

2.000.000

A4 Zadružno poduzetništvo

2.000.000

A817050 JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I OBRTNIKA

3.000.000

A5 Jačanje poslovne konkurentnosti klastera

3.000.000

UKUPNO ZA MJERU A.

26.000.000

MJERA B. JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I OBRTNIKA
A817050 JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I OBRTNIKA

40.500.000

A563119 POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA

52.875.305

B1 Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika

74.871.452

B2 Poduzetništvo u turizmu “1000 bazena za hrvatski turizam“”

4.000.000

B3 Poticanje inovativnog poduzetništva

4.000.000

Projekti u tijeku odobreni 2012.

503.853

Mjere za poticanje ulaganja

10.000.000

UKUPNO ZA MJERU B.

93.375.305

MJERA C. RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA
A817051 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA

51.340.000

C1 Poduzetničke zone

14.000.000

C2 Tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori

24.000.000

C3 Razvojne agencije i poduzetnički centri

3.340.000

Izravna ulaganja u poduzetničku infrastrukturu

10.000.000

UKUPNO ZA MJERU C.

51.340.000

MJERA D. OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTE I OČUVANJE TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA
A822029 OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTE

16.000.000

A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTA

200.000

D1 Obrazovanje za poduzetništvo

2.200.000

D2 Obrazovanje za obrte

8.400.000

D3 Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta

5.000.000

Programi obrazovanja za obrtnička zanimanja

600.000

UKUPNO ZA MJERU D.

16.200.000

SUSTAV POTPORA UKUPNO

186.915.305

FINANCIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTA I OBRTA
A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

43.289.043

T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

380.000.000

A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

34.900.000

NOVO POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

1.200.000

A560095 MIKROFINANCIRANJE „PRVI KORAK U PODUZETNIŠTVO“

2.100.000

UKUPNO

461.489.043

EU PROGRAMI I PROJEKTI
A544032 POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ

2.970.000

A817046 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

1.000.000

A822015 IPA I 2011 PROGRAM ZAJED. ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE – EIP

4.470.000

A822031 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

150.000

A822041 SF-OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

500.000

K822018 IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

67.118.786

UKUPNO

76.208.786

INSTITUCIONALNA PODRŠKA MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU
A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1.800.000

A563018 NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU

600.000

A563101 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA

250.000

A822033 POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA – HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA

1.200.000

A822040 PODUZETNIČKI PORTAL

500.000

A822051 KONFERENCIJA O ZADRUGAMA

200.000

A817052 KONFERENCIJA O KLASTERIMA

200.000

K105579 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

1.010.000

T817041 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA

200.000

UKUPNO

5.960.000

PODUZETNIČKI IMPULS 2013.

730.573.134

Komentari su zatvoreni.