RURALNI TURIZAM – DOMOVI ZA STARIJE

N A T J E Č A J I - EU fondovi -> RURALNI TURIZAM – DOMOVI ZA STARIJE

MH900438315

 

Novi natječaj za bespovratna sredstva EU u 2013.g.

Najavljen je novi natječaj za ruralni  turizam za 1.6.-1.8.2013.g. u okviru programa IPARD mjera 302 . Prihvatljiva ulaganja: Restorani, kuće za odmor, apartmani, mali hoteli, kampovi, konobe,  domovi za starije, sportski sadržaji, bazeni, dječja igrališta, zoo parkovi, drugi sadržaji turističke ponude, ostale usluge u ruralnom prostoru.

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva su 50% od vrijednosti investicije do 75.000 EUR maksimalno.

Dodatno, moguć je i kredit HBOR-a do 75% investicijske vrijednosti sa 1% kamata i rokom otplate do 12 godina sa 2 godine počeka. Investicijska vrijednost projekta nije ograničen.

Prihvatljiva područja

Prihvatljiva područja za ulaganja u ruralni turizam i za dodjelu bespovratnih sredstava su sva naselja koja su kategorizirana u turističke razrede C ili D kategorije ili nisu kategorizirana (NN 122/09).

Korisnici

Korisnici ulaganja IPARD programa za ulaganja unutar Mjera 302 su fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV –a.

  Kako dobiti sredstva:

 Trebate se javiti natječaj

  • Trebate imati izrađene projekte, troškovnike i građevinsku dozvolu ako je potrebna
  • Trebate prikupiti ponude za izvođenje radova i opremanje
  • Trebate izraditi investicijsku studiju i Elaborat zaštite okoliša
  • Trebate pripremiti svu ostalu dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o IPARD mjeri 302
  • Trebate izraditi prijavni obrazac na natječaj

Priprema EU projekata je visokostručni posao za koji je dobro da imate ugovorene usluge poduzeća koje će Vam pružati savjetničke usluge i izraditi većinu potrebnih dokumenata za prijavu.

 Za više informacija obratite se:

Stevo Žufić, dipl.oec.

Adria Bonus Consulting

P o r e č,  Partizanska 13

Tel. 052 431 566

zuf@adria-bonus.com

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.