Bespovratna sredstva za „Mlade i početnike u poduzetništvu“

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Bespovratna sredstva za „Mlade i početnike u poduzetništvu“

 11_000920_47_0005

Poduzetnički impuls 2013.

KORISTITE BESPOVRATNA SREDSTVA ZA RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Korisnici mogu biti mikro gospodarski subjekti koji su registrirani kraće od tri godine i nalaze se u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja do trenutka podnošenja prijave nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od tri godine. Prijave na natječaj traju do iskorištenja raspoloživih sredstava a projekti se moraju realizirati do 31.10.2013.g.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000,00 kuna,a intenzitet potpore je 75%.

Prihvatljiva ulaganja su:

–      Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,

–      Ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje,

–      Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,

–      Ulaganja za izlazak na nova tržišta,

–      Upravljanje i zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva,

–      Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

–      Marketinške aktivnosti

–      Stručno osposobljavanje i obrazovanje,

–      Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora.

 

Ciljevi financiranja ulaganja su:

 

–      Očuvanje radnih mjesta i poticanje zapošljavanja u mikro gospodarskim subjektima,

–      Poticanje uvođenja naprednih upravljačkih modela u mikro gospodarskim subjektima,

 Poticanje razvoja mikro gospodarskih subjekta i njihov rast u male gospodarske subjekte,

–      Povećanje stope preživljavanja novoosnovanih subjekata i osiguranje trajnosti njihovog poslovanja

–      Poticanje kreativnih industrija

–      Poticanje razvoja zadruga s ciljem jačanja konkurentnosti i boljeg pozicioniranja zadružnih proizvoda na tržištu

–      Poticanje osnivanja klastera, povećanje konkurentnosti operativnih klastera te stvaranje i jačanje zajedničkih, inovativnih proizvoda i usluga

 

Adria Bonus Consulting iz Poreča može za Vas pripremiti prijavnu dokumentaciju. Obratite nam se za više informacija!

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.