OTVORENI NATJEČAJI ZA EU FONDOVE ZA HRVATSKU

Posredovanje pri zapošljavanju -> OTVORENI NATJEČAJI ZA EU FONDOVE ZA HRVATSKU

k4257799

U ovom trenutku otvoreni su natječaji za EU fondove za Hrvatsku:

IPA – V. Komponenta ipard

 • IPARD mjera 101 za poljoprivrednu proizvodnju koji pokrivaju i poljoprivrednu mehanizaciju
 • IPARD mjera 103 za preradu poljoprivrednih proizvoda koji pokrivaju i vinske podrume i uljare za maslinova ulja

 

IPA – ostale komponente

Objavljeno na stranicama EUROPE AID

 Otvoreni natječaji Europe Aid 6-4-2013

Ostali fondovi EU (fondovi zajednice)

Procjenjujem da je otvoreno najmanje 10-tak raznih fondova za Hrvatsku kao što su:

 • LIFE+
 • CIP IEE
 • CIP ICT
 • FP 7
 • LLP
 • Europe for citizens
 • Media
 • Culture
 • Progress
 • i razni drugi fondovi

Ostaje vječito pitanje svih pitanja. Koliko Hrvatska na sve te objavljene natječaje prijavljuje i koliko bespovratnih sredstava uspijeva iskoristiti?

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.