IZGRADITE BAZEN BESPOVRATNIM SREDSTVIMA DO 50.000 KN

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> IZGRADITE BAZEN BESPOVRATNIM SREDSTVIMA DO 50.000 KN

bazen_easypool_plus

Otvoren Javni poziv iz programa ‘1000 bazena za hrvatski turizam’

 

IZNOS SUFINANCIRANJA:

– maksimalni iznos kojim će se sufinancirati predloženi projekti iznosi do 50% prihvatljivih troškova projektnog prijedloga, do najviše 50.000 kn

– sredstva se ne mogu dobiti ni koristiti za plaćanje poreza (uključujući PDV), druge troškove koji nisu vezani za realizaciju projekta

 

Ministarstvo turizma, Ministarstvo poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije objavili su javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora u 2013. godini „1000 BAZENA za hrvatski turizam“.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje unapređenja ponude turističkog sektora kroz izgradnju i opremanje isključivo novih vanjskih (minimalne tlocrtne površine 30 m2) i unutarnjih bazena (minimalne tlocrtne površine 20 m2, unutar čvrstih objekata) nastale od 1. siječnja do 31. listopada 2013. godine.

CILJEVI JAVNOG POZIVA:

·         jačanje turizma kao pokretača ukupnog razvoja gospodarstva

·         povećanje konkurentnosti turističke ponude

·         stvaranje uvjeta za produženje turističke sezone i bolje popunjenosti smještajnih kapaciteta

·         motiviranje ciljne skupine iznajmljivača za uključivanje u poduzetništvo, tj. otvaranje obrta ili trgovačkog društva

·         jačanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju

KORISNICI:

– subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva, obrti i zadruge koji pružaju usluge smještaja i posjeduju važeće rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, kampovi i marine (sa minimalno registrirane 3 sobe ili 2 apartmana ili 1 kućom za odmor)

– zahtjev može podnijeti poduzetnik registriran kao trgovačko društvo ili zadruga koji je u 2012. godini imao minimalno 2 zaposlena u periodu poslovanja ne kraćem od 3 mjeseca

– poduzetnik registriran kao obrt koji je u 2012. godini imao minimalno 1 zaposlenog u periodu poslovanja ne kraćem od 3 mjeseca

– privatni iznajmljivači, ukoliko se do predaje natječajne dokumentacije registriraju kao trgovačko društvo ili obrt te ishoduju pravovaljano Rješenje te u trenutku podnošenja zahtjeva imaju minimalno 1 zaposlenog

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • ispunjen obrazac zahtjeva
  • izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti
  • projektni sažetak
  • dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva (preslika registracije trgovačkog društva, zadruge, obrtnica)
  • dokaz o broju zaposlenih iz 2012. godine
  • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana)
  • dokaz o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu ili području realizacije programa/projekta (vlasnički list, izvadak iz zemljišnih knjiga ne stariji od 30 dana, ugovor o najmu, ugovor o koncesiji i sl.)
  • projekta dokumentacija (idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija s potrebnim odobrenjima i dozvolama, trajanje i faze realizacije, troškovnik gradnje, foto-dokumentacija na kojoj je vidljivo trenutno stanje smještajnog objekta kao i prostora namijenjenog za izgradnju bazena i druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta)

 

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2013. godine.

Dodatne informacije možete  dobiti na 052 431 566 ili mailom na zuf@adria-bonus.com.

Ovaj Javni poziv ali i ostale natječaje možete pratiti i na našim Facebook stranicama na www.facebook.com/EuFondoviAdriaBonus

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.