PRIPREMITE SVOJE PROJEKTE ZA EU FONDOVE!

N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE, Posredovanje pri zapošljavanju -> PRIPREMITE SVOJE PROJEKTE ZA EU FONDOVE!

LOGO HAEDER-2 copy

PRIPREMITE SVOJE PROJEKTE ZA EU FONDOVE!

Priprema projekata za korištenje sredstava EU fondova treba biti pravovremena i treba biti provedena prije natječaja na koji se projekt želi prijaviti.

Osnovne elemente pripreme možete vidjeti u grafikonu u prilogu.

 PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE 2013 copy

Faze pripreme projekata do faze prijave možete vidjeti u slijedećem grafikonu:

Od ideje do prijave AB  WEB

Komentari su zatvoreni.