NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE TURISTIČKE RESURSNE OSNOVE

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE TURISTIČKE RESURSNE OSNOVE

stock-vector-the-set-of-icons-concerns-the-tourism-travel-rest-and-vacation-19601362

NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE  TURISTIČKE RESURSNE OSNOVE

Bespovratna sredstva od 100.000 – 2.000.000 kn po projektu.

Ministarstvo turizma je objavilo j a v n i   p o z i v  za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. Godini za razvoj turističke infrastrukture i zaštite  turističke resursne osnove.

Financirat će se sljedeća područja:

Poticanje razvoja javne infrastrukture 

Očuvanje resursne osnove – turističkih atrakcija

Za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda prijaviti se mogu kao predlagatelji projekta:

Pravne osobe (Jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave, trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice, javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode). 

Iz sredstava Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu Fond) financirat će se slijedeća područja:

                      I.            Poticanje razvoja javne infrastrukture  

                    II.            Očuvanje resursne osnove – turističkih atrakcija

 tourism

PODRUČJE FINANCIRANJA  I.

JAVNA INFRASTRUKTURA U TURIZMU su objekti javnih subjekata kojima se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije razvojem različitih oblika turističke ponude (kulturni, zdravstveni, poslovni i drugi oblici turizma).

  • višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko turističkih obrazovnih programa, kongresa/konvencija, izložbi, koncerata i drugih događanja
  • javna golf igrališta (bez smještajnih objekata)
  • objekti sportsko-planinskih turističkih odredišta
  • objekti lokalne infrastrukture: prirodne i uređene plaže (prvenstveno pješčane i šljunčane te pripadajuće podmorje), turistički informativni centri, centri za posjetitelje kao dio sadržaja projekta javne turističke infrastrukture i sl.
  • objekti izletničke infrastrukture kao npr: biciklističke staze, bike parkovi, planinarske staze, vinske ceste,  poučne staze i druge tematske ceste, putovi i staze.
  • tematski parkovi
  • neperspektivna imovina u vlasništvu jedinica lokalne, područne/regionalne samouprave  i Republike Hrvatske koja bi se valorizirala kroz turizam
  • drugi objekti javne infrastrukture u turizmu

 

PODRUČJE FINANCIRANJA  II.

         TURISTIČKE ATRAKCIJE

  • objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl.
  •  resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam.

 

Sredstva su namijenjena za:

a)       izradu projektne dokumentacije:

– tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt,   aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i  građevinsku dozvolu)

– programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i raegionalne razine (npr. master planovi i dr)

– studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.)

b)       pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne  turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije te za financiranje dijela nacionalnog sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije.

c)       investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture

 MH900432855

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa  ili projekta. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu je 2.000.000,00 kn, osim za trgovačka društva. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s 31.listopadom 2014.

ZA VIŠE INFORMACIJA I ZA SURADNJU U PRIPREMI I PREDAJI ZAHTIJEVA OBRATITE NAM SE NA info@adria-bonus.com

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.