JAVNI POZIV

N A T J E Č A J I - EU fondovi -> JAVNI POZIV

Za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija, kroz projekte:

  1. kampova koji će nakon završetka projekta imati kategoriju 4 i 5 zvjezdica kao i dodatne sadržaje
  2. marina koji će nakon završetka projekta imati kategoriju 4 i 5 sidara kao i dodatne sadržaje
  3. tematskih parkova

I. Predmet javnog poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte razvoja kampova i marina s dodatnim sadržajima te tematskih parkova koji bi mogli imati perspektivu za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., kroz Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“.

II. Projekti koji mogu aplicirati:

1. Projekti kampova 4 i 5 zvjezdica s obveznim dodatnim sadržajima

Ulaganje u izgradnju novih kao i rekonstrukciju ili podizanje kvalitete postojećih kampova  koji će nakon završetka investicije biti kampovi 4 i/ili 5 zvjezdica, minimalnog kapaciteta 50 kamp parcela, sukladno propisima iz ugostiteljstva i turizma RH. Naglasak će biti na tematski definiranim kampovima (kao npr.: sportski, avanturistički, obiteljski, eko… s naglašenim obilježjima određene destinacije i kulture, namijenjeni podvodnim aktivnostima ili nekim drugim aktivnostima) kako bi svoju turističku ponudu učinili konkurentnijom.

2. Projekti marina 4 i 5 sidara s obveznim dodatnim sadržajima

Ulaganje u izgradnju novih, rekonstrukciju i/ili podizanje kvalitete postojećih marina, koji će nakon završetka investicije biti marine 4 ili 5 sidara s minimalno 50 vezova, sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma  RH. Sastavni dio ulaganja su aktivnosti koje doprinose očuvanju okoliša i prirodnih vrijednosti morskog, obalnog i priobalnog područja i mjere koje osiguravaju sigurnost turista i plovila u marinama.

3. Projekti tematskih parkova

Ulaganje u izgradnju, opremanje i uređenje Tematskih parkova koji čine samostalnu i funkcionalno zaokruženu turistički atraktivnu cjelinu, u jednom ili više otvorenih ili zatvorenih objekata ili prostora, koja  može sadržavati zabavne, edukativne ili druge turistima zanimljive sadržaje s tematskim elementima povijesti, tradicije, kulture i kulturnog naslijeđa, lokalnih i regionalnih običaja, specifičnosti pojedinih geografskih regija ili lokaliteta, umjetnosti, sporta ili ih, primjerice, karakterizira tematika vezana uz filmsku ili high-tech industriju, značajne osobe, događaje i slično.

III. Prijavitelji projekata mogu biti:

mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe  Komisije (EU) 651/2014

IV. Vlasništvo

Predlagatelj može koristiti nekretninu na temelju prava vlasništva ili drugog stvarnog prava ili na temelju obveznopravnog odnosa pod uvjetom da odgovarajućim ispravama dokaže svoje pravo korištenja nekretnine.

V. Podaci koji se ovim Javnim pozivom od potencijalnih prijavitelja traže su:

– Ispunjen obrazac zahtjeva (TP-SFEU/15) koji se nalazi na Internet stranici Ministarstva turizma (www.mint.hr/Potpore i krediti/) te sadrži osnovne podatke o predlagatelju / nositelju projekta i osnovne podatke o predloženom projektu (prikupljena i potrebna dokumentacija).

VI. Javni poziv otvoren je do 30. lipnja 2015.  godine, a zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (TP-SFEU/15) isključivo on-line prijavom na Internet stranicama Ministarstva www.mint.hr.

camping-is-fun

Komentari su zatvoreni.