Novi natječaj „PODUZETNIČKI IMPULS“ Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu

N A T J E Č A J I - EU fondovi -> Novi natječaj „PODUZETNIČKI IMPULS“ Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu

PRVO PROGRAMSKO PODRUČJE:
Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

usluge 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti.

Planirano je ukupno 5.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.

Prijavu mogu podnijeti: Mikro poduzetnici:

čiji su ukupni prihvatljivi troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine (za obveznike poreza na dobit dugotrajna imovina evidentirana u GFI-u za 2014. godinu, a kod obveznika poreza na dohodak u popisu dugotrajne imovine za 2014. godinu), osim za poduzetnike početnike.

koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područja:

 1. E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 36-3,
 2. Skupina 45.2 (Održavanje i popravak motornih vozila),
 3. Područje I (Ugostiteljski objekti iz skupine: Hoteli, Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj i Restorani),
 4.  J (Informacije i komunikacije),
 5. N (Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti),
 6.  P (Obrazovanje)
 7. Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi),
 8. S (Ostale uslužne djelatnosti).

 

Prihvatljivi troškovi su:

Za osnovne projektne aktivnosti:

 • Troškovi vezani uz nabavu opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalne opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnost,
 • Troškovi vezani uz nabavu računalnih programa i sustava namijenjenih za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju poslovnih procesa,
 •  Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa te troškovi osoblja zaposlenih na aktivnostima razvoja.

Za dodatne projektne aktivnosti:

 • Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom– potrebno priložiti i vlasnički list kao dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave
 • Troškovi vezani uz zaštitu intelektualnog vlasništva
 • Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete
 • Troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje
 • Troškovi vezani uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima (u slučaju smještaja prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice, trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva (u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)), kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izradu i ažuriranje mrežne stranice i izradu promidžbenog materijala
 • Troškovi vezani uz čuvanje djece Podnositelja prijave u većinskom vlasništvu žene (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) u vremenu trajanja projekta

 

IZNOSI, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna,

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00kuna.

 

Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

 

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore HAMAG-BICRO sudjeluje u financiranju projektnog prijedloga i može dosegnuti do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

 

Prijave se zaprimaju isključivo od 20.07.2015. do 03.08.2015. godine

Za više informacija javite nam se na info@adria-bonus.com ili telefon 052/431-566.

 

 

Komentari su zatvoreni.