POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA

 

Ključni cilj projekata financiranih iz komponente I programa IPA – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, kako i sam naziv komponente ukazuje, jest pomoć institucionalnom jačanju u postupku pridruživanja.

Komponenta I programa IPA ostvaruje se kroz četiri prioritetne osi/područja intervencije, a sukladno Višegodišnjem indikativnom planskom okviru:
1. Ispunjenje političkih kriterija: projekti namijenjeni reformi javne uprave, pravosuđa, borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije, razminiranju, zaštiti i potpori manjinama i s time vezanim lokalnim razvojem, uključujući i potporu civilnom društvu na području daljnjeg jačanja uloge organizacija civilnog društva u području jačanja svijesti i praćenja primjene usvojene pravne stečevine EU, razvoju dijaloga i senzibilizacije lokalne, regionalne i nacionalne mreže nevladinih udruga.
2. Ispunjenje ekonomskih kriterija: projekti potpore na području javnih financija, statistike, zdravstvenih i socijalnih politika, unapređenje politika i fleksibilnosti na tržištu rada, unapređenje ekonomske situacije itd.
3. Mogućnost ispunjenja obveza koje proizlaze iz članstva: ovo treće područje intervencije ima za svrhu jačanje i izgradnju institucionalnih kapaciteta i njihovu pripremu za provedbu obveza preuzetih kroz usvojenu pravnu stečevinu EU.
4. Programi potpore: ovo područje intervencije namijenjeno je pripremi institucija za upravljanje budućim fondovima EU i sudjelovanju u Programima Zajednice.

Komentari su zatvoreni.