PREKOGRANIČNA SURADNJA HR – SLO

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> PREKOGRANIČNA SURADNJA HR – SLO

 

PREKOGRANIČNA SURADNJA eu
PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA – SLOVENIJA

Prekogranična suradnja – dio regionalne politike EU
Prekogranična suradnja sastavni je dio regionalne politike Europske unije. Regionalna politika EU osmišljena je kako bi se unaprijedila ekonomska i socijalna kohezija i smanjile razlike u stupnju razvoja različitih europskih regija. U tom smislu, EU strukturnim i pretpristupnim fondovima pomaže i prekograničnu suradnju kako na svojem teritoriju, tako i među zemljama kandidatkinjama. Smisao je prekogranične suradnje, naime, umanjiti negativan utjecaj granica na ujednačen gospodarski i socijalni razvoj pograničnih područja. Stoga su korisnici projekata prekogranične suradnje lokalni i regionalni dionici u pograničnim područjima.

Većina hrvatskog teritorija točnije 18 od 21 županije graniči sa nekom od susjednih zemalja i stoga je prekogranična suradnja važan element regionalnog razvoja hrvatskih regija. Hrvatska se počela uključivati u programe prekogranične suradnje EU 2004. godine. Sudjeluje u Programima za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska i Jadranska prekogranična suradnja (Adriatic). Dok zemlje članice EU s kojima Hrvatska surađuje u tim programima (Mađarska, Slovenija, Italija) imaju na raspolaganju sredstva iz strukturnih fondova EU (Europski fond za regionalni razvoj), sudjelovanje RH u programima financirano je iz njoj do sada dostupnih fondova CARDS i Phare. Hrvatska također sudjeluje i u programu transnacionalne suradnje Program za susjedstvo CADSES.

Za razdoblje 2007. – 2013. EU predviđa jedinstveni financijski instrument za financiranje programa između zemalja članica EU i i zemalja kandidatkinja ili potencijalnih kandidatkinja za članstovo: IPA (Instrument for Pre-Accession). Hrvatska  u okviru IPA Prekogranične suradnje ima programe sa svim susjednim zemljama, po prvi put prenoseći svoja iskustva suradnje sa zemljama članicama EU na suradnju sa zemljama koje su tek potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU. Hrvatska tako sudjeluje u 6 novih prekograničnih programa:
 Prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska
 Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska
 Jadranska prekogranična suradnja
 Prekogranična suradnja Hrvatska – B&H
 Prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora
 Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija
Osim toga, Hrvatska  sudjeluje i u 2 nova transnacionalna programa:

SEES (South – Eastern European Space – Prostor jugoistočne Europe)
MED (Mediteran) 

Više podataka o prekograničnoj suradnji  možete pogledati OP prekogranična suradnja 2007 – 2013, odnosno što se tiče samoga programa Hrvatska – Slovenija  u dokumentu Priručnik za provedbu projekta 2011.

Također sve o programu možete doznati na web stranicama prekogranična suradnja Hrvatska – Slovenije.

Upravljačko tijelo programa je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,Urad za evropsko teritorialno sodelovanje, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, Skupni tehnični sekretariat Slovenija-Hrvaška 2007-2013
Dunajska 58, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 3201 411
Fax: +386 (0)1 3201 301
E-mail: jts-si-hr.svlr@gov.si

Komentari su zatvoreni.