Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

grozd

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Vlada Republike Hrvatske je svojim Zaključkom od 26. lipnja 2013. godine donijela Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., a provedbeni propisi Pravilnici za provedbi mjera objavljeni su u “Narodnim novinama” 146/13 od 09. prosinca 2013. godine. Nacionalni program pogledajte u prilogu – NACIONALNI PROGRAM 2014 -2020 – izmj 2015
 
Unutar Nacionalnog programa predložene mjere su:
1. Promidžba na tržištima trećih zemalja
2. Restrukturiranje i konverzija vinograda
3. Investicije u vinarije i marketing vina
 
Financijska sredstva namijenjena ovom programu korisnici će moći putem javnoga natječaja ugovarati od siječnja 2014. godine, a EU doprinos će Republika Hrvatska moći povlačiti prema ugovorenoj dinamici, počevši od listopada 2014. godine.
 
Nacionalnim programom pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Ili tzv. „vinska omotnica“ u raspolaže sredstvima u iznosu od 11.885.000 eura godišnje za razdoblje od 2014. do 2016. godine, dok ona za 2017. i 2018. godinu iznosi 10.832.000 eura.
 
Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018, dio je sustava posebnih potpora pojedinim sektorima prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. godine kojom se uspostavlja zajednička organizacija poljoprivrednog tržišta i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode.

 
Ministarstvo poljoprivrede  je tijelo nadležno za upravljanje i praćenje provedbe Nacionalnog programa, što uključuje planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava dok je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijelo nadležno za provedbu mjera utvrđenih u Nacionalnom programu, što uključuje provedbu javnog natječaja, odobravanje potpore, administrativnu i kontrolu na terenu te isplatu potpore i izvještavanje.

LOGO-HAEDER-2-copy

Komentari su zatvoreni.