PRINCIP DJELOVANJA

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> PRINCIP DJELOVANJA

Sistem suprirodne sanacije deponije LIMNOTOP® je inovativna metoda rehabilitacije komunalnih i industrijskih deponija. Rehabilitacija uključuje gustu sadnju drveća na površini deponije, biljni uređaj za prečišćavanje procjedne vode iz deponije i sistem navodnjavanja radi uspostavljanja zatvorenog krugo-toka vode na deponiji.

Komentari su zatvoreni.