Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

 

index

 

Hrvatska turistička zajednica objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora turističkim zajednicama
na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini

 Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske i to za:

  • razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista;
  • edukacija;
  • razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture.

Iznos odobrene potpore po pojedinom projektu u jednoj godini  može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova.

Ukupna potpora za sve kandidirane projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kada  više turističkih zajednica zajednički kandidiraju projekt.

Sredstva potpore su bespovratna, a dodjeljuje se iz 7,5% ukupno plaćenih sredstva turističke članarine koja se izdvajaju na poseban račun HTZ i koriste namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima.

 Javni poziv otvoren je do 4. travnja 2016. godine.

Komentari su zatvoreni.