JAVNI POZIV: FOND ZA POTICANJE ULAGANJA U KAPITAL U RANOJ FAZI FINANCIRANJA

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE, Posredovanje pri zapošljavanju -> JAVNI POZIV: FOND ZA POTICANJE ULAGANJA U KAPITAL U RANOJ FAZI FINANCIRANJA

MH900157007

JAVNI POZIV: FOND ZA POTICANJE ULAGANJA U KAPITAL U RANOJ FAZI FINANCIRANJA

Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača.Ciljevi Programa su:

Poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća od strane prihvatljivih ulagača u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge.

Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala.

Financijska alokacija
Za provedbu Programa planiran je ukupan iznos od 2,5 milijuna eura iz proračuna Projekta Poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije koji se financira zajmom Svjetske banke.

Rokovi
Poziv je otvoren od dana 13. travnja 2016. i traje do 1. rujna 2016.

Priručnik za operativne postupke
Detaljne informacije o Programu, procedurama prijave i evaluacije te uvjetima financiranja dane su u Priručniku za operativne postupke Fonda za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja.

Priručnik je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku na sljedećoj poveznici:
http://www.hamagbicro.hr/javni-poziv-program-poduzetnickog-kapitala-za-inovacije-i-poduzetnistvo/

Upite vezano uz Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja moguće je postaviti putem e-maila, na adresu seed@hamagbicro.hr
untitled
Dokumentacija
HAMAG-BICRO će zaprimiti i evaluirati samo one prijave koje su potpune i točne, s ispunjenim svim navedenim poglavljima obuhvaćajući tražene podatke pod svim točkama.

Prijave za program zaprimat će se samo ako su ispunjene elektronički i poslane e-poštom na adresu seed@hamagbicro.hr

Prijava treba sadržavati:
Elektronički popunjen Obrazac za prijavu u Word formatu;
Elektronički popunjen Obrazac za prijavu s potpisima i pečatom (u PDF formatu);
Poslovni plan u skladu sa smjernicama HAMAG-BICRO-a;
Proračun projekta prema predlošku HAMAG-BICRO-a (u Excel formatu);
Presliku ažuriranog službenog dokumenta u kojem se navodi udio pojedinačnih vlasnika u temeljnom kapitalu Podnositelja prijave (u PDF formatu);
Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti Podnositelja prijave s potpisima i pečatom (u PDF formatu);
Skupne izjave Podnositelja prijave i Ulagača s potpisima i pečatom (u PDF formatu);
Presliku potvrde porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja za Podnositelja prijave (u PDF formatu); i
Godišnje financijske izvještaje Podnositelja prijave za zadnje dvije fiskalne godine ako su dostupni (u PDF formatu).

Izvor: HamagBICRO

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.