PODUZETNIČKI IMPULS 2016 – E-IMPULS

N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> PODUZETNIČKI IMPULS 2016 – E-IMPULS

PODUZETNIČKI IMPULS 2016 – E-IMPULS

U pripremi je Program potpora Ministarstva poduzetništva i obrta sličan Poduzetničkom impulsu 2015. godine uz dodatak tri nova programa: žene poduzetnice, ciljne skupine poduzetnika, hrvatski branitelji i drugi.

Najavljeno je znatno više sredstava za poduzetnike u usporedbi na 2015. godinu što znači i veći broj odobrenih projekata.

Natječaji će ići uskoro, stoga svim zainteresiranim poduzetnicima i obrtnicima predstavljamo programe kako biste već danas počeli s pripremama za projekte i ostvarili sredstva Europske Unije za svoje poduzeće.

small-biz1

 • JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA – 80.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 30.000 – 500.000 kuna

INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
 • Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unaprjeđenje obavljanja djelatnosti
 • Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti

0088391c-resize-200x0x100

 • PODUZETNIŠTVO ŽENA 30.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena

IZNOS POTPORE: 20.000 – 400.000 kuna

INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
 • Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
 • Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
 • Ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
 • Uvođenja sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti
 • Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

 

 • REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA 5.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 25.000 – 75.000 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)
 • Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

exhibitions-2016

 • DOMAĆI SAJMOVI 4.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 5.000,00 do 50.000,00 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj

 • Zakup izložbenog prostora
 • Uređenje, opremanje i pripremanje štanda
 • Izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
 • Troškovi transporta izložaka
 • Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
 • Troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)
 • Troškovi prijevoza (trošak prijevoza autobusom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

325737081ca6d17e36c1216cd588476d

 • POTICANJE START – UP-ova 18.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koji su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • -ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge

IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 kuna.

NAMJENA: poticanje razvoja inovativnih projekata

 

 • TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI 3.000.000,00 kn

KORISNICI: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta

IZNOS POTPORE: 10.000 – 100.000 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave i repromaterijala i prijevoznih sredstava
 • Poboljšanje uvjeta rada u radionici
 • Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvod, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
 • Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima

 

 • NAUKOVANJE ZA OBTNIČKA ZANIMANJA 3.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koja primaju naučnike na naukovanje

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta

IZNOS POTPORE: 15.000,00 do 150.000,00 kuna

INTENZITET: 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima

Do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru

 • STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA 18.000.000,00 kn

KORISNICI: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta

IZNOS STIPENDIJE: 750,00 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2016/2017. od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine (9.000,00 kuna)

 

 • UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI – UKUPNO 2.000.000,00 kn

KORISNICI: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

-Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama,

-Sufinanciranje vježbovnih tvrtki u srednjim školama,

-Sufinanciranje poduzetničkih inkubatora

IZNOS POTPORE: 20.000,00  do 100.000,00 kuna.

 

 • PODUZETNIŠTVO KLASTERA 5.000,00 kn

KORISNICI: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)

IZNOS POTPORE: do 250.000 kuna za klastere u osnivanju

Do 450.000 kuna za operativne klastere

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Nove tehnologije
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • R&D
 • Upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
 • Marketinške aktivnosti
 • Studije opravdanosti osnivanja klastera
 • Priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU)

poduzetnicki impuls2014

 • PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM 20.000.000,00kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi od 32 godine – mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1.2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)

IZNOS POTPORE: 20.000 – 100.000 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)
 • Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
 • Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
 • Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
 • Troškovi izrade web stranice i promidžbenog materijala za e-poslovanje
 • Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
 • Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
 • Savjetodavne usluge, tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška.

 

 • PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA 30.000.000,00 kn

KORISNICI: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 50.000 DO 500.000,00 kuna

INTENZITET: 85% mikro subjekti

70% mali subjekti

60% srednji subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti
 • Stručno usavršavanje
 • Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta
 • Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu

 

 • PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

KORISNICI: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta

IZNOS POTPORE:

Za znanstveno – stručne skupove:

 • Do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
 • Do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
 • Do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
 • Do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Za gospodarske manifestacije

 • Do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
 • Do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
 • Do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera

Do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

Za sve dodatne informacije, piranja i dodatnu pomoć kontaktirajte nas na info@adria-bonus.com ili na 052/431-566

 

lp

 

Komentari su zatvoreni.