ZA PODUZETNIŠTVO ŽENA 85% BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAJVIŠE DO 400.000 KN PO PROJEKTU

N O V O S T I -> ZA PODUZETNIŠTVO ŽENA 85% BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAJVIŠE DO 400.000 KN PO PROJEKTU

MH900383462

ZA PODUZETNIŠTVO ŽENA  85% BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAJVIŠE DO 400.000 KN PO PROJEKTU

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta obavještava  zainteresiranu javnost da će natječaj za bespovratna sredstava za  Poduzetništvo žena  biti objavljen  krajem mjeseca lipnja 2016.
 Obavjest Min - Poduzetn žena

 • PODUZETNIŠTVO ŽENA 30.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena

IZNOS POTPORE: 20.000 – 400.000 kuna

INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti

 • Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija

 • Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga

 • Ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga

 • Uvođenja sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija

 • Uređenje poslovnog prostora/radionice

 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje

 • Marketinške aktivnosti

 • Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

Kako će za prijavu vjerojatno biti veliki interes potrebno je početi pripremati projekte i prijavnu dokumentaciju ranije kako bi se prijava izvršila u što ranijoj fazi dok još ima novaca na raspolaganju.

 

Adria Bonus Consulting Vam stoji na raspolaganju pa Vas molim da nas kontaktirate na zuf@adria-bonus.com ili 052 431 566.

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.