Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga

Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga

 0647007_48

Prihvatljivost prijavitelja (Tko može sudjelovati?)

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti:

– pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

– poduzetnici koji djeluju  u sektorima:

C Prerađivačka industrija, svi osim 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  25.4 Proizvodnja oružja i streljiva,  30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

F Građevinarstvo: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi,  43.3 Završni građevinski radovi,  43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla: 45.2 Održavanje i popravak motornih vozila

J Informacije i komunikacije

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i  74.2 Fotografske djelatnosti

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 81.3 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

S Ostale uslužne djelatnosti: 95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo.

 

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini[1] iznosi:

  • malom poduzeću 65%

  • mikro poduzeću 85%.

 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 HRK. Ukupni iznos potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 300.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti su:

Prihvatljive aktivnosti 1

Uz opremanje i uređenje poslovnog prostora prihvatljive aktivnosti su i patenti, licence, edukacija djelatnika, vođenje projekta i vidljivost i promidžba:

Prihvatljive aktivnosti 2Prihvatljive aktivnosti 3

Natječaj je najavljen za srpanj 2016.g. pa nam se za sve dodatne informacije i za ogovor oko suradnje na pripremi i prijavi Vašega projekta javite.

LOGO HAEDER-2 copy


Komentari su zatvoreni.