OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA E- IMPULS ZA 2016.G.

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA E- IMPULS ZA 2016.G.

indeksiraj

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA E- IMPULS ZA 2016.G.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro i mali poduzetnici u proizvodnji u proizvodnim uslugama

Raspoloživa sredstva: 250 mil kn

Maksimalna bespovratna sredstva: 300.000 kn

Intenzitet potpore: za mikro poduzetnike 85%, a za male 65%

Rok za predaju prijava: 30.9.2016.g

 small-biz1

1. Cilj poziva

Predmet: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Svrha (Cilj): Potaknuti što veći broj mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga koja će primiti bespovratnu potporu u svrhu jačanja konkurentnosti.

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna. Ukupna potpora ne može prijeći prag od 300.000 kuna.

 

4. Predviđeni intenzitet potpore

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

 malom poduzeću 65%

 mikro poduzeću 85%.

 

5. Prihvatljivi prijavitelji

 

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mala poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 images

6. Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljiva su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Aktivnosti pružanja savjetodavnih usluga neophodnih za predmetna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Prihvatljiva su ulaganja u sektorima:

 C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila;

 F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

 J Informacije i komunikacije;

 M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

 

7. Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj.

 

8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja projektne prijave)

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

 

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.

 

Za dodatne informacije ili za dogovor o suradnji javite nam se na zuf@adria-bonus.com ili na 052 431 566.

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.