Pregled svih mogućnosti financiranja iz sredstava EU

Posredovanje pri zapošljavanju -> Pregled svih mogućnosti financiranja iz sredstava EU

STRUKTURA FONDOVA EU

Kako se približavamo pristupanju Europskoj uniji i kako je pitanje korištenja EU fondova već sada za sve nas u HR vrlo značajno pitanje dobro je na jednom mjestu vidjeti koje su sve mogućnosti financiranja iz EU fondova. Naime, sada Hrvatska tj. svi subjekti u Hrvatskoj imaju mogućnost financiranja:

a) iz predpristupnih fondova u okviru IPA (Instrument predpristupne pomoći)

b) iz fonodova EU koji su već sada dostupni Hrvatskoj

No, većina fondova EU, naročito posebno važni strukturni i kohezijski fondovi biti će prisutni tek pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, a sada su nam dostupni samo oni fondovi EU (pod b)) za koje smo potpisali sa EU sporazume o pravu korištenja, za koje plaćamo određene članarine i druge kontribucije i koji su u odnosu na sve drge fondove EU ograničeni.

O cijelom sustavu fondova EU više informacija možete dobiti u dokumentu u prilogu – STRUKTURA FONDOVA

Komentari su zatvoreni.