KAKO DO EU FONDOVA?

N O V O S T I, Naše usluge, Posredovanje pri zapošljavanju -> KAKO DO EU FONDOVA?

KAKO DO EU FONDOVA?

Strukturni_i_investicijski_fondovi1

Kroz EU fondove financiraju se samo projekti koji su u skladu s razvojnim ciljevima Republike Hrvatske

Sredstva iz EU fondova zapravo su novac poreznih obveznika Europske unije, stoga se ta sredstva dodjeljuju u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. U praksi to znači da se financiraju oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako Europske unije u cjelini.

Nije moguće financirati baš svaki projekt sredstvima EU fondova, ma koliko on dobar bio!

 

Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove su definirana u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima.

Operativni programi su dokumenti u kojima su određena područja financiranja kroz pojedini sektor, tko su potencijalni prijavitelji i dr. Postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova temelje se upravo na ovim dokumentima. Što u njima nije određeno ne može se niti financirati! 

 

Projekti se financiraju isključivo putem natječaja!

Da bi se neki projekt uzeo u obzir za financiranje iz EU fondova mora biti raspisan natječaj koji podržava opće i specifične ciljeve projekta. Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokument su Upute za prijavitelje, koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Kroz dokumente sadržane u paketu natječajne dokumentacije, prijavitelj se u trenutku prijave može upoznati i sa uvjetima provedbe, u slučaju da mu bespovratna sredstva budu dodijeljena. Pregled aktualnih natječaja možete vidjeti na stranicama „Strukturni fondovi“ http://www.strukturnifondovi.hr/

 

Prijava i odabir projekata

Svi projekti biraju se putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava.

Natječaje objavljuju i sredstva dodjeljuju resorna ministarstva..

Prijavni obrazac se dostavlja u pisanom obliku te na elektronskom mediju osobno ili putem pošte.

Nakon zaprimanja prijave potpunog projekta provjerava se sukladnost s ciljevima OP-a te kriterijima prihvatljivosti.

Trajanje postupka od roka za prijavu do donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava je najviše 4 mjeseca. Ugovor o dodjeli sredstava sklapa se u roku od 30 dana od donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Tko može zatražiti bespovratna sredstva?

Prihvatljivost prijavitelja (tko sve može zatražiti sredstva – vrste organizacija, njihov pravni status, matična zemlja itd.) specificirana je u pozivu na dostavu prijedloga projekata i pripadajućim Uputama za prijavitelje.
 

Kroz EU fondove se u pravilu ne može financirati 100% od iznosa projekta

Prijavitelj dakle sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti. Postoci sufinanciranja projekata kroz EU fondove ovise od natječaja do natječaja. Minimalna i maksimalna potpora koja se može dobiti kroz pojedini poziv za dostavu projektnih prijedloga definirana je u Uputama za prijavitelje. I još dvije napomene:

Dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski odnosno u pravilu za financiranje troškova nastalih tijekom provedbe projekata, osim iznimno ako drugačije nije navedeno u uvjetima natječaja.

Niže stope sufinanciranja mogu se očekivati za ulaganja u tvrtke i projekte koji ostvaruju prihode.

 

Predfinanciranje

Korisnici projekata mogu ostvariti do najviše 30% predfinanciranja a ostatak sredstava im se isplaćuje na temelju tromjesečnih izvještaja ili ad hoc izvještaja (ukoliko je tako dogovoreno između ugovornih strana). Modaliteti plaćanja uključuju plaćanje po računima koje je korisnik već platio ili pak po onima koje nije platio. Mogućnost za to također se definira u uvjetima ugovora.

Modaliteti plaćanja utvrđuju se na razini natječaja prema procjeni rizika i kapaciteta korisnika.

Što možemo očekivati od strukturnih instrumenata?

Za razliku od pretpristupnih fondova u kojima su postupci i pravila financiranja bila propisana Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (engl. PRAG), ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i otvaranjem mogućnosti korištenja strukturnih instrumenata Europske unije, postupci i uvjeti financiranja tim sredstvima propisani su nacionalnim pravilima, koja propisuju postupanja i zahtjeve za prijavitelje, korisnike, kao i za institucije u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj.

 

Za buduće prijavitelje/korisnike posebno su zanimljiva dva pravilnika:

 

  • Pravilnik o prihvatljivosti troškova (Eligibility of Expenditure) i

  • Pravilnik o uvjetima za pripremu i provedbu projekata financiranih strukturnim instrumentima (Conditions for the Preparation and Implementation of Projects)

 

* navedeni Pravilnici podložni su dodatnim izmjenama

Navedena dva pravilnika odnose se na prijavitelje i buduće korisnike sredstava strukturnih instrumenata, i kroz njih se unaprijed možete upoznati s vrstama troškova koji ne mogu biti prihvatljivi za financiranje kroz strukturne instrumente ili su pak uvjetno prihvatljivi, kao i sa standardiziranim A dijelom prijavnog obrasca koji će biti isti u svim pozivima na dostavu prijedloga, ili pak s obrascima za nadoknadu sredstava i za izvješćivanje te s općim i posebnim uvjetima ugovora za sve buduće korisnike strukturnih instrumenata.

Vezano uz informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007.-2013., u dokumentu koji slijedi nalaze se upute za korisnike sredstava.

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.