Prodaje se građevinsko zemljište u Poreču – naselje Gulići veličine 957 m2 za 100.000 EUR

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Prodaje se građevinsko zemljište u Poreču – naselje Gulići veličine 957 m2 za 100.000 EUR

Prodaje se građevinsko zemljište u Poreču – naselje Gulići veličine 957 m2 sa lokacijskom dozvolom za izgradnju 5 stanova

Poreč – naselje Gulići

VELIČINA ZEMLJIŠTA 957 M2 – prodaje se po cijeni od 100.000 EUR

U cijeni zemljišta je i idejni projekt i ostala dokumentacija

 Slika iz zraka3

Porec – naselje Gulići, prodaje se zemljište na rubnom djelu naselja Gulici, prema naselju Finida. Naselje Gulići je dio grdskog naselja Poreča. Dakle, buduća izgradnja do parcele moguća je samo sa istočne strane parcele što zemljištu daje dodatnu kvalitetu jer se ispred same parcele i sa zapadne strane ne može graditi – ostaje zelena površina.

Karta grada sa oznakom zemljišta

Udaljenost od centra Poreca je 2 km, a od mora u stambeno-turistickom naselju Špadici nešto više od 1 km. U neposrednoj blizini postoji 5 – 6 izgradenih kuca. U naselju Gulici – Vranici nalazi se poznati restorani Dvi Murve i Kvartin , ambulanta i više trgovina.

 

prodaje se građevinsko zemljište:

– k.č. 3091/1 KO Poreč veličine 537 m2

– k.č. 3089/2 KO Poreč veličine 198 m2

– k.č. 3090/2 KO Poreč veličine 222 m2

———————————————–

UKUPNO                                   957 m2

 

Na zemljištu je prema idejnom projektu planirana izgradnja građevine sa 5 stanova i za istu je dobivena lokacijska dozvola.

Kompletan idejni projekt možete vidjeti u prilogu – Idejni komplet-w

Lokacijska dozvola je u prilogu – Lokacijska – w

Prema lokacijskoj dozvoli gore navedene katastarske čestice su formirane sukladno idejnom projektu i čine buduću k.č. 3091/1 KO Poreč koja će imati 957 m2.

Zemljište je pokriveno važećim Urbanističkim planom uređenja Gulići – Vranići po kojem se na tom zemljištu može graditi obiteljsku kuću. Zemljište je izvan zaštićenog obalnog pojasa mora u UPU je operativan i po njemu se može graditi.

Vlasnik zemljišta je Aquarium Travel d.o.o. Zemljište nema nikakvih tereta osim prava služnosti Usluge Poreč za izgradnju i održavanje kanalizacijskog sustava koji je već izgrađen.

 

Zemljište ima priključak na asfaltiranu cestu naselja Gulići na kojoj se nalazi i javna rasvjeta, te neposredno uz parcelu priključci za vodu, struju i kanalizaciju.

U prilogu  se daju se slijedeći dokumenti:

 • kopija katastarskog plana
 • Skica Izmjere
 • avio snimka sa oznakom zemljišta
 • Slika Gulici - Porec
 • grafički dio Urbanističkog plana uređenja naselja Gulići – Vranići
 • Urbanisticki plan Gulici - Vranici sa oznakom parcele+ dodatak gradMisljenje u izgradivosti do granice parcele
 • slike zemljišta i okolnih objekata – Slike zemljišta
 • Zemljište se prodaje ispod procijenjene vrijednosti banke – procjena je u prilogu – GULIĆI AQUA PROCJENA 2012-w
 • 4
 • 2
 • 1

 

Komentari su zatvoreni.