Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

2341---SLAGALICA-ZUPCANICI--3

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Predmet: poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su MSP-ovi došli sami, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti  114.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Pozivom su predviđene: 

A) Potpore za inovacije za MSP-ove – patenti i licence i savjetodavne usluge za inovacije – financira se 50% prihvatljivih troškova
B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja – osoblje, zgrade i oprema, istraživanje, režijski troškovi – financira se 50% prihvatljivih troškova
C) Potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama A i B) – konzltanti za pripremu natječaja, konzultanti za upravljanje projektom, revizija – financira se 75% prihvatljivih troškova
Napomena: zgrade i oprema se smatraju prihvatljivim samo u visini amortizacije vezano za razdoblje provedbe projekta  uključivši i mogućnost zakupa.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.600.000,00 HRK.

 

Više podataka o prihvatljivim troškovima u tabelama u nastavku:
Potpore za inovacije MSPPotpore za inovaciju procesa i organiziranje poslovanjaPotpore male vrijednosti
Prijave na natječaj primat će se od 09. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

+++

Treba dokazati:

–        Inovaciju

–        Povećanje ukupnog prihoda

–        Povećanje izvoza

–        Povećanje zaposlenih

 

Neki od uvjeta:

–        Poslovanje najmanje 1 godinu prije prijave

–        Najmanje jedan zaposlen u mjesecu prije prijave

–        Pozitivna EBITDA u godini koja prethodi prijave

–        Podmirene porezne obveze, obveze prema radnicima, da nije bio u blokadi više od 15 dana i sl.

–        Prjekt mora imati osigurana vlastita sredstva ili kredit za dio projekta koji nije financiran bespovratnim sredstvima

 

Održivost projekta – najmanje 3 godine.

Provedba projekta – 36 mjeseci.

 

Projekti moraju zadovoljavati i slijedeće:

Tehnološka spremnost projekta mora biti: TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav ;TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja

 

Cilj ulaganja treba biti da bi se potaknule poslovne aktivnosti i pokrenula proizvodnja novih proizvoda i usluga (novih za poduzeće i/ili novih na tržištu).

Proizvod je novost u ponudi poduzeća, ako poduzeće nije proizvelo proizvod s istom funkcionalnosti ili je tehnologija proizvodnje temeljno različita od tehnologije već proizvedenih proizvoda.

Proizvod je novost na tržištu, ako ne postoji drugi proizvod dostupan na tržištu koji nudi istu funkcionalnost, odnosno tehnologiju koja je novi proizvod koristi se bitno razlikuje od tehnologije već postojećih proizvoda.

 

Projekt se ocjenjuje pri je odobrenja sredstava i od ukupno 100 bodova mora ostvariti minimalno 60 bodova. Postupak ocjenjivanja i bodovanja je posebno razrađen.

 

U slučaju interesa obratite nam se radi dodatnih informacija.

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

Komentari su zatvoreni.