INFORMACIJA O NATJEČAJU ZA INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-A – NAJAVA NATJEČAJA

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> INFORMACIJA O NATJEČAJU ZA INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-A – NAJAVA NATJEČAJA

sAJAM

INFORMACIJA O NATJEČAJU ZA INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-A

 *najava natječaja*

Natječaj je u najavi i moga bi biti raspisan u veljači/ožujku 2017.

U natječaju se podržavaju aktivnosti na međunarodnim sajmovima, prezentacije u inozemstvu i sl. Troškovi. Detaljni popis prihvatljivih troškova je u prilogu u posebnoj tabeli.

Prihvatljivi troškovi su najviše 750.000 kn a bespovratna sredstva 50% ili do 375.000 kn.

Projekt može trajati 24 mjeseca.

Projekt mora ostvariti ciljeve koji se utvrđuju kroz ostvarenje unapried postavljene pokazatelje:

–        Mora se ostvariti povećanje ukupnog prihoda iz inozemstva

–        Mora se pokazati da su zaključeni novi ugovori sa inozemnim kupcima

Poduzeće treba biti prihvatljivo u odnosu na sve uvjete prihvatljivosti koji su definirani Uputama za prijavitelje.

Osnovni dokumenti koji se izrađuju za prijavu su:

 1. Prijavni obrazac A koji se izrađuje u MIS informatičkom sustavu

 2. Marketinški plan koja se mora izraditi u skladu sa predloškom objavljenom u natječaju

 3. Više izjava prema zahtjevima iz natječaja

 4. Potvrda o nepostojanju poreznog duga Bon2/SOL2

Naše usluge odnose se:

 1. Koordinacija svih aktivnosti u fazi prijave

 2. Popunjavanje obrasca A,

 3. Pomoć u izradi Plana Marketinga

 4. Priprema svih izjava

 5. Pomoć u fazi provedbe (pisanje izvještaja, financijskih izvještaja, zahtijeva za isplatu bespovratnih sredstava i sl.)

Naša naknada:

 1. 8.000 kn + PDV u fazi prijave

 2. 17.000 kn + PDV ukoliko se projektu odobre bespovratna sredstva nakon odluke o odobrenju

Predlažemo, ako se odlučite na prijavu – pripreme početi odmah!

 

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

Komentari su zatvoreni.