BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ULAGANJE U TURIZAM NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ULAGANJE U TURIZAM NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

7143426-travel-suitcase-with-many-colourful-tourism-and-vacation-icons-and-logos

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ULAGANJE U TURIZAM I DRUGE DOPINSKE NEPOLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU U PODMJERI 6.2. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

 

 

Za poljoprivredna gospodarstva  najavljen je natječaj za pokretanje turističkih projekata, odnosno ruralni turizam (i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti).

Natječaj je najavljen od 13.6. – 14.8.2017.g.

 

Poljoprivredna gospodarstva mogu po tom natječaju pokrenuti nepoljoprivrednu djelatnost – turizam i za to mogu dobiti 50.000 EUR 100% bespovratno.

 

  • Prihvatljive su sve vrste turističkih projekata (i smještaj i ugostiteljstvo i zabava i sport i izletništvo i sl.).

  • Također u Istri su prihvatljiva sva područja osim gradova – naselja  Pula, Poreč, Rovinj, Umag i Labin.

  • Uvjet je da poljoprivredno gospodarstvo prije nataječaja bude registrirano najamnje godinu dana i da ima ekonomsku veličinu najmanje 1000 EUR

  • Ekonomsku veličinu na temelju zemljišta i kultura utvrđuje Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede.

 

Važno je pripremi projekata pristupiti odmah kako bi bili spremni za najavljen natječaj.

 

Više detalja o mogućnostima financiranja Vaših projekata u Podmjeri 6.2. dajemo Vam u nastavku:

2012328514825235_hires

PODMJERA 6.2.
POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Vrsta potpore

U okviru Podmjere 6.2. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Potpora za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti unutar ovoga tipa operacije može se dodijeliti za jednu nepoljoprivrednu djelatnost po jednom korisniku u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020.

Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja zahtjeva za potporu.

Zahtjev za potporu unutar ovoga tipa operacije može se podnijeti tek nakon izvršene konačne isplate potpore po prethodnom zahtjevu za potporu. Za kandidiranje drugih operacija unutar mjere 6.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

a) turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje objekata i/ ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno propisima iz područja turizma i ugostiteljstva),

b) tradicijske, umjetničke obrte, izradu suvenira (građenje i/ili opremanje objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskih obrta, uključujući objekte u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta),

c) pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje objekata za pružanje usluga u ruralnim područjima),

d) preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda (građenje i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda).

Uvjeti prihvatljivosti

a) Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu.

b) Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

c) Ulaganje u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti se provodi u ruralnom području u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

d) Korisnik mora izraditi poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u skladu s odredbama iz Priloga IV ovoga Pravilnika.

e) Prihvatljive aktivnosti moraju biti u skladu s važećim strateškim ili planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave.

f) Kod ulaganja u pružanje usluga u ruralnim područjima iz članka 11, točka 3. korisnik trebaju uspostaviti knjigovodstvo ili odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima najkasnije na kraju provedbe aktivnosti kako bi dokazali pružanje usluga trećim stranama.

g) Korisnik treba biti registriran i obavljati djelatnost/aktivnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije do podnošenja zadnjeg zahtjeva za isplatu.

i) Proizvodi vezani za provođenje aktivnosti iz članka 11. vezani za ponudu hrane i pića – turizam u ruralnom području i koji su ulaz aktivnosti prerade/trženja moraju biti proizvedeni/trženi u skladu s propisima o hrani i potjecati izravno iz vlastite poljoprivredne proizvodnje ili mogu biti nabavljeni izravno (bez posrednika) od drugog poljoprivrednog gospodarstva upisanog u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osim proizvoda koji se ne proizvode na poljoprivrednim gospodarstvima a nužni su za pružanje turističkih usluga te preradu i trženje proizvoda.

j) Nakon konačne isplate potpore, korisnik je dužan najmanje narednih pet godina baviti se aktivnošću za koju je ostvario potporu.

k) Na jednom poljoprivrednom gospodarstvu ista nepoljoprivredna djelatnost ne može se pokrenuti dva ili više puta u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020.

LOGO footer 14

Komentari su zatvoreni.