PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

N O V O S T I -> PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem

Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. 

a3a288402ed98573af9aa3093621f899

PREDMET SUFINANCIRANJA SU: 

1. Plaže
2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

3.1. Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima
(prema sadržaju koji propisuje Ministarstvo i uputama iz Priloga 2. ovog
Programa)

3.2. Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih
cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalni radovi)

3.3. Uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e- bicikla

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 
– jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
– jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine

uredjenje-plaze-ispred-hotela-radisson-blu-resort-u-splitu-634661243102358047-5_626_334

POTPORA: 
– kroz Fond za razvoj turizma osigurano je 20.000.000 HRK
– MINT projekte sufinancira do 80% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta
– plaže: 200.000 – 1.000.000 HRK
– centri za posjetitelje i interpretacijski centri: 100.000 – 1.000.000 HRK
– JTI  – Operativni plan razvoja cikloturizma: do 50.000 HRK
– JTI – Uređenje i označavanje postojćeih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta: 100.000 – 400.000 HRK
– JTI – Uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikala: 100.000 – 400.000 HRK

Javni poziv je otvoren od 7. kolovoza do 15. rujna 2017. godine

Za sve dodatne informacije molim da nam se obratite na info@adria-bonus.com  ili na telefon 052 431566

Komentari su zatvoreni.