Promidžba na tržištima trećih zemalja

N O V O S T I -> Promidžba na tržištima trećih zemalja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

najavljena-objava-natjecaja-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja-iz-p-636391601932148234_720_540

Financiranje bespovratnim sredstvima projekata promidžbe vina u trećim zemljama (sve zemlje izvan EU)  iznosi 50 – 80%, a potpora može najviše iznositi 100.000 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar koji imaju godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji),

  • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna,

  • udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina) koji imaju godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji).

 Prihvatljive aktivnosti:

  • Ulaganja u objavljivanje reklama u medijima

  • Ulaganja u odnose s javnošću, promociju, marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske

  • Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

  • Administrativni troškovi i troškovi osoblja

 

vinaRok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 29. rujna 2017. godine.

Za više informacija javite se na info@adria-bonus.com

Komentari su zatvoreni.