Natječaj za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

N O V O S T I -> Natječaj za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Zlatna žutica

Podmjera 5.2. – ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama (npr. zlatna žutica)

INFORMACIJE O NATJEČAJU

 

U Podmjeru 5.2. ulazi i krčenje vinograda zaraženih zlatnom žuticom i sađenje vinograda ne drugoj lokaciji ako to imate u planu.

Financira se 100% bespovratno. Natječaj je otvoren do 1.12.2017.g.

Postoje neki uvjeti:

–        šteta mora biti prijavljena i utvrđena prema postupku i u roku sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i/ili

–        nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda i/ili

–        uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom ili provođenjem mjera i aktivnosti iz točke c. ovoga stavka mora iznositi najmanje 30 %

–        korisnik mora dostaviti procjenu štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda i/ili

–        korisnik mora dostaviti rješenje nadležne inspekcije o poduzetim mjerama i aktivnostima temeljem Direktive Vijeća 2000/29/EZ

–        treba troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj čestici

Korisnik koji ima pravo na potporu temeljem ovoga Pravilnika, a ujedno posjeduje ugovorenu policu osiguranja koja pokriva bilo koji od prihvatljivih troškove iz članka 11. ovoga Pravilnika, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja dostaviti ugovorenu policu osiguranja u svrhu umanjenja isplate potpore, odnosno sprečavanja dvostrukog financiranja.

U želji da pomognemo poljoprivrednicima mi smo spremni sve u vezi pripreme i prijave projekta odraditi bez plaćanja u ovoj fazi, a ako se projekt prihvati platila bi se i naša naknada iz projekta (dakle 100% bespovratnih sredstava) kako je to definirano u Pravilniku o Podmjeri 5.2.

Ono što je važno napomenuti u ovoj fazi da je jedini kriteriterij odabira bodovanje na temelju slijedeće liste za rangiranje:

Rangiranje

Za ostale 1nformacije slobodno nam se obratite.

 

Lijep pozdrav.

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

 

 

Komentari su zatvoreni.