NAJAVA NATJEČAJA ZA RURALNI TURIZAM – 50.000 EUR BESPOVRATNO 100%

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> NAJAVA NATJEČAJA ZA RURALNI TURIZAM – 50.000 EUR BESPOVRATNO 100%

gite_rural_toscane

PRIPREMA SE DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA ŠTO OBUHVAĆA I RURALNI TURIZAM

 

100% BESPOVRATNO U IZNOSU OD 50.000 EUR

 

Informacije o uvjetima budućeg natječaja nisu konačne jer su dobivene iz prijedloga Pravilnika za Podmjeru 6.2. sa e – savjetovanja. Dakle promjene su moguće, a i sam natječaj će izregulirati niz pitanja kao npr. uvjete rangiranja i sl.

 

Prihvatljive aktivnosti u:

a) sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

b) sektoru pružanja usluga u ruralnim područjima

c) sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta,

d) sektoru turizma u ruralnom području

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu i koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost. Što je dulje korisnik upisan u Upisnik dobiti će više bodova.

 

Korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost za koju podnosi Zahtjev za potporu, odnosno ista djelatnost ne smije biti aktivirana.

 

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini od najmanje 1.000 eura. Što veća ekonomska veličina dobiti će se više bodova. Drugim riječima mjera nije predviđena za poljoprivredna gospodarstva početnike.

 

Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika razvrstanih u turističke razrede C i D u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

 

Ciljevi koje korisnik definira u poslovnom planu se moraju odnositi na sljedeća područja:

– povećanje prihoda poljoprivrednog gospodarstva i očuvanje postojećih radnih mjesta

– stvaranju novih radnih mjesta

 

Sektor  pružanja usluga u ruralnim područjima obuhvaća:

a) kupnju opreme  (koja nema vlastiti pogon)

b) građenje i/ili opremanje:

1. dječjeg vrtića,

2. igraonice za djecu,

3. građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe

4. građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva

5. sportsko-rekreativnih građevina,

6. građevine za pružanje veterinarskih usluga,

7. IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga

8. građevine za pranje,kemijsko čišćenje i održavanje objekata

9. frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela

 

Sektor turizma u ruralnom području obuhvaća:

a) građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osim građenje i/ili opremanje hotela, planinarskog doma, lovačkog doma, učeničkog doma studentskog doma, akademisa, bara, objekta jednostavnih usluga

b) kupnju domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme

 

c) kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog plovila do 7 m duljine, snage porivnog stroja do 15 Kw i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja turističkih usluga

 

d) kupnju bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga

 

Aktivnosti pripreme projekta koji nisu nastali prije 1. siječnja 2014. godine prihvatljive su prije podnošenja Zahtjeva za potporu i obuhvaćaju:

a) izradu projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata

b) usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana

c) usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu.

 

Aktivnosti iz stavka 7. ovog članka mogu iznositi najviše 30.000,00 kuna od čega aktivnosti pod točkom b) i c) ne mogu iznositi više od 7.000,00 kuna.

 

Nositelj aktivnosti najkasnije pri podnošenju zadnjega zahtijeva za isplatu ne smije raditi u drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, dakle mora biti zaposlen na gospodarstvu.

 

Kriteriji odabira će biti objavljeni u natječaju uz najavu da će se više bodova dodijeliti gospodarstvima sa većom ekonomskom veličinom i dužim vremenom upisa u upisnik poljoprivrednih gospodarstava. U natječajima je moguće da budu razdvojeni sektori npr. da posebno bude natječaj za ruralni turizam, za tradicijske obrte, za usluge i sl.

 

Za dodatne informacije obratite se na Adria Bonus d.o.o., Poreč, Partizanska 13 – mobitel 0911 255 055 – mail zuf@adria-bonus.com

Komentari su zatvoreni.