Kredit do 50.000 eura uz kamate do samo 1,5 posto

N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> Kredit do 50.000 eura uz kamate do samo 1,5 posto

Mikrosubjekti, mali i srednji subjekti maloga gospodarstva u sklopu ESIF-ova programa ‘Mali zajmovi’ mogu dobiti i do 50.000 eura kredita. Financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014. − 2020.’.

ESIF

HAMAG-BICRO odobrava tu vrstu zajmova za financiranje investicija u dugotrajnu imovinu te trajna obrtna sredstva (a najviše do 30 posto iznosa zajma). Investicijski krediti odnose se na financiranje materijalne imovine, odnosno osnivačka ulaganja, zemljišta, građevinske objekte te opremu i uređaje. Osim materijalne imovine poduzetnik može dobiti ESIF-ov mali zajam i za nematerijalnu imovinu.

izum

U tu kategoriju ulaze razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licencije, koncesije, autorska prava te franšize.

 

Najniži je iznos zajma 25.001 euro do najviše 50.000 eura.

Ako je potrebno, poduzetnik može tražiti i poček od 12 mjeseci, ali u tom slučaju otplata kredita mora biti najmanje dvije godine. Krediti se, inače, odobravaju na rok od najmanje jedne godine do najviše deset godina, u što ulazi i poček. Poduzetnik zajam plaća kvartalno, a od trenutka potpisivanja ugovora s HAMAG-BICRO-om ima rok od šest mjeseci za upotrebu novca koji je dobio. U takvim je programima dobro što poduzetnici odmah znaju kamatnu stopu, no kada dođu u banku, mnogo činitelja uvjetuje odobrenje kredita.

Ako poduzetnik ne može vraćati zajam HAMAG-BICRO-a, može dobiti odgodu roka plaćanja. To može biti produljenje roka, moratorij ili mogućnost reprograma. U slučaju krajnje nemogućnosti vra- ćanja kredita HAMAG-BICRO aktivira instrumente osiguranja, a oni su, ovisno o procjeni, zadužnica ili založno pravo na nekretnini, pokretnini i/ili pravo.

Kamatne stope prema županijama

kamatna-stopa5% Virovitičko-podravska Brodsko-posavska Vukovarsko-srijemska Bjelovarsko-bilogorska Požeško-slavonska Sisačko-moslavačka Osječko-baranjska Karlovačka Koprivničko-križevačka Ličko-senjska Međimurska Krapinsko-zagorska

1% Šibensko-kninska Varaždinska Splitsko-dalmatinska

1,5% Zadarska Dubrovačko- -neretvanska Zagrebačka Primorsko-goranska Istarska Grad Zagreb

Za dodatne informacije obratite se na Adria Bonus d.o.o., mobitel 0911 255 055 – mail zuf@adria-bonus.com

Komentari su zatvoreni.