Jamstvo početnicima za 80 posto glavnice do 150.000 eura

N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> Jamstvo početnicima za 80 posto glavnice do 150.000 eura

Novost u ‘financijskoj ponudi’ HAMAG-BICRO-a je i financijski instrument koji se zove porfeljno jamstvo. Dakle HAMAG-BICRO izdaje portfeljna jamstva bankama i leasing društvima za pokriće dijela glavnice kredita subjektima maloga gospodarstva koji udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAGBICRO-a i uvjetima Jamstvenog programa. Da pojednostavimo. Poduzetnik tako dođe u banku i zatraži kredit. Banka mu kaže da mu nedostaje instrumenata osiguranja, ali da ga može dobiti ‘nabavi’ li dostatan kolateral. 

slika

Financijska institucija samostalno donosi odluku o uključenju novih transakcija u portfelj, a sve u skladu s unaprijed definiranim kriterijima za odabir krajnjih primatelja. Poduzetnik koji želi jamstvo HAMAG-BICRO-a mora biti registriran u Hrvatskoj i mora biti u privatnom vlasništvu više od 50 posto. Ne smije imati nepodmirenih dugova prema državi, mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju te ekonomski opravdano ulaganje. Najviši iznos pojedinačnog jamstva je 150.000 eura. Najviši postotak pojedinačnog jamstva iznosi 80 posto glavnice kredita, a najmanji 10 posto glavnice kredit. 

images

Obzirom na to da je taj program dio potpora male vrijednosti, neki poduzetnici ipak ne mogu dobiti portfeljno jamstvo. A to su poduzeća i tvrtke koje posluju u sektorima ribarstva i akvakulture, koje djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. To su tvrtke koje djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, djelatnostima usmjerenima izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno vezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću.

company_icon

Zajmovi uključeni u portfelj u svakom trenutku moraju ispunjavati sljedeće kriterije prihvatljivosti:

• moraju biti novi, isključujući refinanciranje postojećih zajmova

• zajamčeni iznos temeljnog zajma uključenog u portfelj (I.) smije iznositi najviše 150.000 eura i (II.) pruža se u uvjetima u kojima bruto ekvivalent potpore u pogledu svakoga krajnjeg primatelja ne premašuje 200.000 eura (ili 100.000 eura u cestovnom prijevozu tereta i 30.000 eura u sektorima ribarstva i akvakulture) tijekom razdoblja od tri fiskalne godine. Prihvatljivi MSP-ovi mogli bi u teoriji više puta zatražiti zajmove koji se dodjeljuju u kontekstu toga financijskog instrumenta pod uvjetom da se u potpunosti poštuje prethodno navedeno ograničenje u pogledu bruto ekvivalenta potpore

• njima se osigurava financiranje jedne ili više dopuštenih svrha u EUR i/ili HRK

• ne smiju biti u obliku mezaninskih zajmova, podređenog duga ili kvazivlasničkoga kapitala

• ne smiju biti u obliku obnovljivih kreditnih linija

• moraju imati raspored otplate, uključujući redovite jednake otplate i/ili jednokratne otplate

• njima se ne financira isključivo financijska aktivnost ili projekti u području nekretnina koji se provode kao aktivnost financijskog ulaganja te se ne financira pružanje potrošačkog financiranja (to se odnosi na kupnju nekretnina/pokretnina u svrhu iznajmljivanja i preprodaje)

• moraju imati najkraće dospijeće od 12 mjeseci i najdulje od 120 mjeseci

 

ESIF

Komentari su zatvoreni.