Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

N O V O S T I -> Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Svrha (cilj) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

492-820x400

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  •  najniži iznos 350.000,00 kuna

  •  najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore

Bez naslova

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća3 registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

energetska_ucinkovitost

Prihvatljive aktivnosti

  • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

  • Aktivnosti energetske obnove

  • Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost

Podnošenje projektnih prijedloga

Najranije od 10.11.2017. godine
Najkasnije do 17.1.2018. godine

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Stodvadeset (120) kalendarskih dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na Adria Bonus d.o.o., info@adria-bonus.com ili 0911 255 055.

Komentari su zatvoreni.