OTVOREN NATJEČAJ ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST TURIZMA I TRGOVINE

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> OTVOREN NATJEČAJ ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST TURIZMA I TRGOVINE

hotel_cartoon

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

 

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.06.2018 00:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 21.09.2018 23:59:59

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Svrha ovog Poziva: smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine od minimalno 20%

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 220.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro, Mali, Srednji, Veliki poduzetnici

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava – 76.000.000,00 HRK.

4. Predviđeni intenzitet potpore

 

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava EFRR-a prema veličini poduzeća i kategorijama aktivnosti sukladno Programu dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima iz Dodatka 3. Uputa za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Program dodjele državnih potpora) i Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima iz Dodatka 4. Uputa za Prijavitelje (u daljnjem tekstu: Program dodjele potpora male vrijednosti) je kako slijedi: Maksimalni intenzitet potpore EFRR prema veličini poduzeća1

 

Prihvatljive aktivnosti

6.1. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

 Izrada Prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga;

 Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja provedbe nabave

 Izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda

 Provedba energetskog pregleda poduzeća

6.2. Energetska obnova

 Energetska učinkovitost

 Obnovljivi izvori energije

Aktivnost: Energetska učinkovitost

Obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline:

 Toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade:

 Krova

 Vanjskog zida

 Poda prema tlu

 Ukopanih dijelova ovojnice

 Podova prema vanjskom prostoru

 Podova, stropova i zidova prema negrijanom prostoru

 Zamjena ili obnova vanjske stolarije

 Toplinska izolacija ovojnice prostora koji se kondicioniraju na različite uvjete od okolnih prostorija

Stranica 5

Obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline:

 Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja

  Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava hlađenja

 Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava ventilacije

 Optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne

 Obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti

 Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije Upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini:

  Obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja

  Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje i proizvodnje energije

 Uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente

Oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti:

 Oprema za pripremu, obradu i čuvanje hrane i prehrambenih proizvoda

 Oprema za pranje, sušenje i glačanje rublja

  Rasvjeta vanjskih prostora (parkirališta, prometnice za unutarnji transport, prilazne prometnice i parkovi, igrališta, sportski tereni i ostali prostori koji se koriste za sport i rekreaciju)

Optimizacija procesa:

 Sve tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije

Aktivnost: Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije:

 Zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode

– dizalice topline s vodom kao ogrijevno-rashladnim medijem u sekundarnom krugu

Visokoučinkovita kogeneracija:

 Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:

o Kogeneracije  i o Trigeneracije energije);

6.3. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti promidžbe i vidljivosti

 upravljanje aktivnostima projekta;

 administracija i tehnička koordinacija;

 financijsko upravljanje;

 izvještavanje;

  investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon;

 stručni nadzor građenja

  aktivnosti promidžbe i vidljivosti

 

Javite nam se za dodatne informacije.

 

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

 

LOGO-HAEDER-2-copy

Komentari su zatvoreni.