Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Poučne staze

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

 

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja.

Prihvatljivi korisnici su:

1. šumoposjednici

2. udruge šumoposjednika

3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

4. udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i

5. druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je obvezan priložiti idejni plan ulaganja izrađen od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke ovisno o predmetu ulaganja.

 

Kad se ulaganje dijelom provodi izvan šume i šumskog zemljišta, u idejnom planu ulaganja mora biti jasno vidljivo da će ulaganje učiniti rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma dostupnijima ruralnom i ostalom stanovništvu te da doprinosi podizanju javne svijesti o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti čime se ostvaruju ciljevi ovog tipa operacije.

 

Kod ulaganja na zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske korisnici moraju ishoditi prethodnu ovjerenu pisanu suglasnost pravnih i fizičkih osoba koje upravljaju zemljištem na kojem je planirano ulaganje.

Kod ulaganja na zemljištima koja nisu u vlasništvu Republike Hrvatske korisnici moraju ishoditi prethodnu ovjerenu pisanu suglasnost vlasnika zemljišta na kojem je planirano ulaganje.

1. Prihvatljivi opći troškovi su:

1. troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.

2. Prihvatljivi materijalni troškovi određeni su u listi prihvatljivih troškova

VISINA I INTENZITET POTPORE

Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 100.000 eura.

Intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati

 

Za dodatne informacije obratite nam se na donje kontakte.

 

Lijep pozdrav.

 

Stevo Žufić

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

LOGO-HAEDER-2-copy

 

Komentari su zatvoreni.