IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Cilj natječaja je: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Najniža vrijednost potpore iznosi 500.000 kuna, a najviša 15.000.000 kuna.

Vrste, iznosi i intenziteti potpora

A)    Regionalne potpore

– dodjeljuju se za početno ulaganje,

– intenzitet 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike,

– max. 15.000.000,00 kn

– Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova

B)    Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

– izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora

– Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– max. 1.000.000,00 kn

C)    Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

– izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora

– Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– max. 1.000.000,00

D)   Potpore za usavršavanje

– izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora

– intenzitet potpore a) za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova, odnosno 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; b) za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova

– max. 1.000.000,00

E)    Potpore male vrijednosti (de minimis)

– max. 200.000 EUR

– za troškove implementacije sustava grijanja i hlađenja, troškove vezane za aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja te za troškove pripreme dokumentacije projektnog prijedloga – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta

– intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 koji prema NKD-u imaju upisane djelatnosti:

C – Prerađivačka industrija

J –  Informacije i komunikacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1)      Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

2)      Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

3)      Sudjelovanje na sajmovima

4)      Usavršavanje

5)      Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta

6)      Uvođenje grijanja i hlađenja

7)      Promidžba i vidljivost

Dodatne informacije imate u prilogu i na stranicama efondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c36e6b98-e1ef-4c2f-ab38-37ba14bfb5f0

Prijava se podnosi putem sustava eFondovi, a rok za prijavu je 28. 12. 2018.

Za dodatna pitanja i suradnju obratite nam se na e-adrese: zuf@adria-bonus.com, nina@adria-bonus.com ili na telefon 052/432-566

Komentari su zatvoreni.