Otvoren natječaj za 100 novih vrtića – milijardu kuna Operacija 7.4.1.

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Otvoren natječaj za 100 novih vrtića – milijardu kuna Operacija 7.4.1.

Dana 12.6.2018. je objavljen novi natječaj za operaciju 7.4.1.  – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, vrijedan 1.000.000.000 kuna, a 500 milijuna kuna od toga iznosa namijenjeno je isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića. Ostatak raspoloživog novca osiguran je za vatrogasne domove, sportske terene, javne prometne površine i sličnu infrastrukturu koja će ruralni prostor učinili poželjnim mjestom za život i rad.

Mjera 7 Programa ruralnog razvoja RH namijenjena je općinama i gradovima, a financira pokretanje, poboljšanje te proširenje brojnih usluga koje lokalnom stanovništvu unaprijeđuju kvalitetu života.

Podsjetimo, kroz operaciju 7.4.1 prošli mjesec smo omogućili financiranje ukupno 102 lokalna projekta od kojih se 57 odnosi na vrtiće, 18 na društvene domove, 12 na vatrogasne domove, a 15 na ostale građevine poput tržnica, trgova, parkova i sportskih terena. Ukupna vrijednost potpore ovim projektima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj je 470 milijuna kuna. Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika, a financijska potpora iznosi od 80 do 100% investicije, odnosno između 15.000 i 1.000.000 eura po projektu.

 U 17 hrvatskih županija upravo započinju projekti gradnje i obnove 57 dječjih vrtića, a danas otvoren natječaj pretpostavlja izgradnju novih 100 dječjih vrtića novcem iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Prijave na novi natječaj za operaciju 7.4.1. će se zaprimati od 2. kolovoza do 14. rujna 2018. godine.

vATROGASCI

Prihvatljivi projekti po sektorima su:

I. SEKTOR – DJEČJI VRTIĆI

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića (u skladu s člankom 23. stavkom 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, „Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13)

 

II. SEKTOR – ZAJEDNIČKI VATROGASNI DOMOVI

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta

 

III. SEKTOR – LOKALNA INFRASTRUKTURA

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje:

1. vatrogasnog doma i spremišta,

2. društvenog doma/kulturnog centra

3. planinarskog doma i skloništa

4. turističkog informativnog centra

5. dječjeg igrališta

6. sportske građevine

7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)

8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima

9. biciklističke staze (koja nije sastavni dio ceste)

10. tematskog puta i parka

11. javne zelene površine (park i slično)

12. pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste)

13. pješačke zone

14. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)

15. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)

 

16. tržnice

17. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)

18. rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi (u skladu s člankom 23. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, „Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13)

19. rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (u skladu s člankom 23. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, „Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13)

20. građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i

21. građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

ZA DODATNE INFORMACIJE OBRATITE NAM SE NA ZUF@ADRIA-BONUS.COM ILI 0911 255 055.

LOGO-HAEDER-2-copy

 

Komentari su zatvoreni.