Otvorena je nova vinska omotnica

N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Otvorena je nova vinska omotnica

 

Otvorena je nova vinska omotnica

shop-onlinePrihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Ulaganja u okviru provedbe Nacionalnog programa su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014).

Razina potpore:

– za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50 % prihvatljivih troškova,

– za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova,

– za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

  • izgradnja/rekonstrukcija, poboljšanje nepokretne imovine,
  • troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti,
  • opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, poboljšanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme,
  • troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Rok za prijavu je 6. srpnja 2018. godine.

Za dodatne informacije i suradnju javite nam se na telefon 052/431-566 ili na e-adrese zuf@adria-bonus.com i nina@adria-bonus.com.

 

Komentari su zatvoreni.