Otvoren natječaj 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Otvoren natječaj 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Otvoren je novi natječaj iz Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

rt

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su:

poljoprivredna gospodarstva:

 • upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora.

Ako je korisnik OPG:

– nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost na nositelja ili člana OPG-a (nositelja nepoljoprivredne djelatnosti)

– nositelj nepoljoprivredne djelatnosti je nositelj dopunske djelatnosti iz Upisnika poljoprivrednika za koju se traži potpora

– OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (Narodne novine, broj 76/14)

– rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na nositelja OPG-a

Ako je korisnik OBRT – nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u obrtnom registru, a rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na vlasnika obrta, a nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora biti na vlasnik obrta

Ako je korisnik PRAVNA OSOBA – nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u sudskom registru, a rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na pravnu osobu, a nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora biti odgovorna

 • ekonomska veličina najmanje 2.000 eura
 • biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 • imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu
 • ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:
  • ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru koji razvija
  • ako je organizacijski oblik korisnika obrt, socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi samostalne djelatnosti obrta
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

 

Prihvatljivi projekti:

1) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade

2)usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

– usluge u društvenim djelatnostima

– intelektualne usluge

3) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

 

Prihvatljivi troškovi su:

a)     opći troškovi

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

b)     nematerijalni troškovi

 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova i
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

c)      materijalni troškovi

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata
 • kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 • računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine.

Glavni ciljevi koji se projektom moraju postići (jedan od navedenih)

– razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili

– razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

Potpora

– Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

– U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove) u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima intenzitet potpore za tu mehanizaciju iznosi 40 %.

– Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama.

– Najviši iznos javne potpore po korisniku, iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Prijaviti se možete od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine.

Za dodatne informacije i suradnju javite nam se na broj telefona 052/431-566 ili na e-adrese: zuf@adria-bonus.com i nina@adria-bonus.com.

 

Komentari su zatvoreni.