NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA RURALNI TURIZAM OTVOREN DO 28.9.2018.

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Naše usluge -> NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA RURALNI TURIZAM OTVOREN DO 28.9.2018.

2012328514825235_hires

NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA  RURALNI TURIZAM OTVOREN DO 28.9.2018.

 

Ključne informacije o pripremi projekta, o uvjetima za prijavitelja i sam projekt, o prihvatljivim troškovima i drugi kriteriji, kao i kriteriji bodovanja, te lista prihvatljivih troškova za ruralni turizam daju se u dokumentu u natsvkuSažetak natječaja 6.4.1. – RURALNI TURIZAM

Do 200.000 EUR bespovratno ili 70% od prihvatljivih troškova projekta.

Pripremite projekt zajedno sa nama kako bi povećali šanse prolaznosti, odnosno šanse za dobivanje bespovratnih sredstava.

Javite nam se na:

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

zuf@adria-bonus.com

 

LOGO-HAEDER-2-copy

 

Komentari su zatvoreni.