Otvoren je natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Otvoren je natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Otvoren je natječaj za provedbu podmjere 5.2.„Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“

zž

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi  50.000.000,00 kuna.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2017. godine
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 01.01.2018. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 01.01.2014. godine.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik:

a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika na temelju Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/15)

b) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) ne smije poduzeti mjere koje imaju za posljedicu umjetno stvaranje uvjeta ( u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

d) mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

e) ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne potpore

f) mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Posebni uvjeti prihvatljivosti za projekte obnove poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja (zlatna žutica) koji je nastao u periodu od 01.01.2014. godine

–          korisnik nije prije podnošenja zahtjeva za potporu započeo s aktivnostima za koje traži sufinanciranje

–          korisnik mora imati  Rješenje nadležne inspekcije

Prihvatljivi troškovi za ulaganja određeni su listom prihvatljivih troškova uključuju:

–    investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta

–    građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju

–    popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju

–    nabava  domaćih životinja

–    kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja

–          označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti

–          kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i

–          analiza tla.

 

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

 

Za dodatne informacije i suradnju nam se javite nam se na broj telefona 052/431-566 ili na e-adrese: zuf@adria-bonus.com i nina@adria-bonus.com.

Komentari su zatvoreni.