Potpora malim poljoprivrednicima

N O V O S T I -> Potpora malim poljoprivrednicima

Otvoren je natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 202124450.1

Svrha natječaja: je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

 

Prihvatljivi korisnici su:

  • mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.
    • OPG
    • Obrt – poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore.
    • Trgovačko društvo – poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore
    • Zadruga
  • Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Poseban je naglasak dan ekološkoj proizvodnji, kupnji novih traktorskih priključaka i/ili opreme i ulaganju u obnovljive izvore energije!

Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja

b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Visina potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.

 

Prijaviti se možete od 30. 8. do 13. 12. 2018. godine.

Za dodatna pitanja, informacije i suradnju obratite nam se e-adrese: zuf@adria-bonus.com i nina@adria-bonus.com te na telefon 052/ 431-566.

 

Komentari su zatvoreni.