ROXANICH WINE HERTIAGE HOTEL I VINSKI PODRUM U MOTOVUNU U ZAVRŠNOJ FAZI IZGRADNJE!

N O V O S T I -> ROXANICH WINE HERTIAGE HOTEL I VINSKI PODRUM U MOTOVUNU U ZAVRŠNOJ FAZI IZGRADNJE!

pozadina Oznake - zastave - logo

ROXANICH WINE HERTIAGE  HOTEL I VINSKI PODRUM U MOTOVUNU U ZAVRŠNOJ FAZI IZGRADNJE!

 

Projekt se u stvari sastoji od dva projekta koji čine cjelinu ali su planirani kao posebni projekti (jedan do drugoga kao cjelina). Arhitektonski projekt za oba objekta izradio je ugledni arhitekt Turato iz Rijeke sa suradnicima.

Ukupna investicijska vrijednost oba projekta je planirana na oko 80 mil kn. Radi se o najvećem privatnom ulaganju u unutrašnjosti Istre sa strateškim utjecajem na razvoj Motovuna i šireg područja unutrašnjosti Istre.

 

Uz pomoć konzultantskih usluga našega društva Adria Bonus d.o.o. iz Poreča  i usluga drugih dionika na projektu prijavljeni su na slijedeće javne EU pozive:

– na Javni poziv pod nazivom  ”Podrška razvoju MSP-a u turizmu povećanjem kvalitete i dodane vrijednosti ponude hotela” u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.g. iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Europski fond za regionalni razvoj) te je projektu dodijeljeno 9.644.124,59 kn bespovratnih sredstava.

– na javni poziv pod nazivom „Investicije u vinarije i marketing vina“ iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014-2018 koji se alimentira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te je projektu dodijeljeno 9.962.931,83 kn bespovratnih sredstava.

Stručnjaci našeg kunzultantskog društva Adria Bonus d.o.o. su vodili projekt u fazi prijave na javne pozive (2)  i  vode ga u fazi provedbe u dijelu:

–        Pripreme dokumentacije za prijavu na javne pozive (natječaje) i proveli su samu prijavu

–        Pripreme postupaka nabave prema pravilima javnih poziva

–        Upravljanje projektima u djelu koji se odnosi na zahtjeve iz javnog poziva, odnosno dokumentacije za provedbu prema nadležnim Provedbenim tijelima

Projekti se planiraju dovršiti i staviti u funkciju u rujnu 2018.g.

Sadašnje stanje izgradnje objekata možete vidjeti sa slika u nastavku.

1 2 3 4 5LOGO footer 14

Komentari su zatvoreni.