U najavi natječaj – WWW VAUČERI ZA MSP-ove

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> U najavi natječaj – WWW VAUČERI ZA MSP-ove

U najavi je natječaj namijenjen poduzetnicima za izradu i redizajn mrežnih stranica te nabavi mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce.

web

Ovim Pozivom pružit će se potpora MSP-ovima pri izradi i redizajnu mrežnih stranica te nabavi mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga.

Potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

Svrha:Jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u obliku vaučera, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Raspoloživo je ukupno 15.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava.

Najviši iznos vaučera ovisi o prihvatljivim troškovima pojedinačnog projektnog prijedloga. Iznos vaučera ne može biti manji od 15.000,00 HRK niti viši od 100.000,00 HRK.

Intenzitet potpore

•          najviše 85% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. JP(R)S

•          najviše 80% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini JP(R)S

•          najviše 75% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini JP(R)S

•          najviše 70% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini JP(R)S – Istarska županija

Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, sukladno  članku 2. stavak 2. de minimis Uredbe.

Prihvatljivost prijavitelja

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. “Definicija MSP-ova” Uredbe 651/2014.

Prijavitelj u trenutku prijave ne smije biti niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.4. Uputa.

Prihvatljivi pružatelji usluge /usluga:

Pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba koja je, prema nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske ili druge države članice registrirana za djelatnost povezanu s pružanjem usluge koja je predmet vaučera (NKD područje J Informacije i komunikacije),

–        Pružatelj usluga mora dokazati mogućnost pružanja usluge određene kvalitete referencama za pružene usluge prema najmanje 3 klijenta iz područja koje je predmet vaučera,

Ne mogu se prijaviti poduzeća za ulaganja u sektorima:

–        poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68)

–        djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)

–        financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)

–        pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)

–        trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava

–        trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)

–        djelatnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda;

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva podrazumijevaju izradu i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na sljedeće:

–          Poslovne web stranice

–          E-commerce

–          M-commerce;

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje usluga više pružatelja usluga.

Prihvatljivi troškovi:

Projektni prijedlozi moraju sadržavati jednu ili više  prihvatljivih kategorija troškova:

–        Izrada poslovnih web stranica

–        Unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete

–        Izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja;

te uz obvezne, mogu sadržavati jednu ili više prihvatljivih kategorija troškova:

–        Usluga optimizacije  domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika),

–        Izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti),

–          Troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge)

Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen nadležnom tijelu putem sustava eFondovi.

Za dodatne informacije javite nam se na e-adrese: zuf@adria-bonus.com, nina@adria-bonus.com ili na broj telefona 052/431-566.

Komentari su zatvoreni.