U najavi natječaj za poboljšanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija kod MSP-ova

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> U najavi natječaj za poboljšanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija kod MSP-ova

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

it

Ovim Pozivom pružit će se potpora MSP-ovima pri nabavi proizvoda/usluga/rješenja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) kao podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti koje poboljšavaju dostupnost i primjenu IKT-a u poslovnoj infrastrukturi rezultirat će pristupom novim tržištima i povećanjem konkurentnosti MSP-ova te u konačnici njihovim bržim rastom.

Predmet Poziva

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu  informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Svrha (cilj) Poziva

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

najniži iznos 100.000,00 HRK

najviši iznos 1.000.000,00 HRK

 

Intenzitet potpore

Veličina poduzetnika

Intenzitet potpore

Mikro i malo poduzeće –        do 65 % prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće –        do 50 % prihvatljivih troškova

 

Prihvatljivost prijavitelja

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 (dokazuje se: Obrazac 3. Skupna izjava, ostali dostupni izvori).

Prijavitelj mora dokazati da nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je definirano u točki 2.3 Uputa.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

–           Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje

–           Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Popis prihvatljivih troškova:

–        Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);

–        Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);

–        Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge);

–        Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;

–        Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);

–        Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;

–        Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;

–        Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta, usluge financijske revizije do iznosa 15.000,00 HRK;

–        Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno poglavlju 5.6 Uputa

 

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem ispunjavanja Prijavnog obrasca kroz sustav eFondovi u elektroničkom obliku.

 

Za dodatne informacije javite nam se na e-adrese: zuf@adria-bonus.com, nina@adria-bonus.com ili na broj telefona 052/431-566.

 

Komentari su zatvoreni.