Natječaj 4.1.2. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva

N O V O S T I -> Natječaj 4.1.2. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

potager-01-1

Svrha natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 100.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su:

•          fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

•          proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju.

Proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose.

Ulaganja u sektoru pčelarstva nisu prihvatljiva!

 

Visina i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

Prijaviti se možete od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

 

Za dodatna pitanja i suradnju stojimo na raspolaganju. Obratite nam se na e-adrese: zuf@adria-bonus.com, nina@adria-bonus.com ili na telefon 052/431-566.

 

 

Komentari su zatvoreni.