POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Najava novoga natječaja

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Najava novog natječaja 10 mj 2018

Priprema se ponovno natječaj za IKT tehnologije. Vidite članak u prilogu.

 

 

Pretpostavljam da će natječaj što se uvjeta tiče biti isti ili vrlo sličan onome koji je neslavno propao. No biti će razlika u tome da sigurno neće biti u igri najbrži prst nego broj bodova.

Za kvalitetnu pripremu projekta i za najveći broj bodova potrebno je pažljivo pripremiti projekt.

 

Ako se odlučite trebalo bi sa vaše strane što prije  pripremati ili inicirati pripreme koje su nužne:

a)       Za uspješnu prijavu

b)      Za što veći broj bodova jer će odlučujuće za prolaznost projekta biti broj bodova

 

 

Ukratko o uvjetima natječaja:

 

Jednom poduzeću se može dodijeliti potpora:

– u najnižem iznosu od 80.000,00 HRK

– u najvišim iznosu od 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

Mikro i malo poduzeće à do 85% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće à do 65 % prihvatljivih troškova

 

Ova potpora spada u potpore male vrijednosti, a ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR. Tu ulazi i ona naša prijava za Internacionalizaciju koja se još uvijek vrti po katakombama povjesne zbiljnosti birokratskih bespuća Hrvatske pa ćemo još uvijek vidjeti oko toga (u fazi pripreme).

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati su:

  • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje

  • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Kategorije troškova koje se smatraju prihvatljivima su:

  • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);

  • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);

  • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)

  • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;

  • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);

  • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;

  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;

  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;

 

Za kvalitenu pripremu projekta bilo bi nužno da se što prije napravi jedan Elaborat (glavni projekt, idejni projekt, tehnološki projekt ili kako bi ga već nazvali)  tehničkih specifikacija sa preciznim tehničkim opisom za sve šta će se nabavljati kao softver, hardver, montaža, licence, edukacija sa troškovnikom (sa i bez cijena). Sa cijenama za procjenu radi prijave, a bez cijena (po grupama) radi kasnije provedbe nabave po pravilima natječaja. Bez tog elaborata čini mi se da je teško učiniti dobru pripremu i teško planirati projekt da se dobije šta više bodova.

 

Gore naveden elaborat mora dati odgovore koji će uz ostalo:

a)       Kako bi se napisalo što bolji projektni prijedlog radi prijave

b)      Kako bi projektni prijedlog dobio što više bodova jer je to ključno za prolaznost projekta

 

Prijava se vrši u sustavu e – fondovi isključivo elektronskim putem.

 

Javi nam se za dodatne informacije ili za dogovor za pripremu projekta na:

 

–          zuf@adria-bonus.com

–          Mobitel 091 1255 055

 

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

LOGO HAEDER-2 copy

 

 

 

Komentari su zatvoreni.