Novi natječaj iz mjere 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Novi natječaj iz mjere 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

zlatna žutica

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 35.000.000,00 kuna

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi za ulaganja uključuju:

a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta

b) građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju

d) nabava domaćih životinja

e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja

f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti

g) kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i

h) analiza tla.

Prihvatljivi opći troškovi su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. studenoga 2018. godine od 16:00 sati do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

 

Za dodatne informacije javite nam se na telefon: 052/431-566, e-adrese: zuf@adria-bonus.com i nina@adria-bonus.com.

 

Komentari su zatvoreni.