Natječaj za bespovratna sredstva za promidžbu za udruge proizvođača

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Natječaj za bespovratna sredstva za promidžbu za udruge proizvođača

Natječaj za bespovratna sredstva

Podmjera 3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

studenacki_sir15-270815

Prihvatljivi korisnici su: 

1. skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet) (u daljnjem tekstu: sustavi kvalitete) 2. udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Korisnik ispunjava uvjete prihvatljivosti na ovom Natječaju ako najmanje jedan član skupine proizvođača/udruge ima Odluku o dodjeli sredstava ili je podnio zahtjev za potporu na natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 3.1.1).

fudlend

Prihvatljive aktivnosti i s njima povezani troškovi su:

1. organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi

2. sudjelovanja korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi

3. organizacija radionica, seminara i konferencija

4. sudjelovanja korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama

5. izrada promotivnih materijala

6. izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda

7. zakup oglasnog prostora

8. informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

 Woman with Basket of Food

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.  Intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora (koji nisu javni) osigurati sredstva za financiranje razlike iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova potpore.

Prijava prvog dijela zahtjeva za potporu u AGRONET-u što znači da treba biti evidentiran u AGRONETU (lozinka i korisničko ime).

Prvi dio Zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

 

Naše usluge:

–          Priprema projekta zajedno sa prijaviteljem i prijava u sustavu Agronet

–          Provođenje projekta kroz 5 godina (zahtijevi za isplatu, postupak nabave, iszvještavanje APPRRR i sl.)

Naša naknada:

–          U fazi prijave ne naplaćujemo naknadu (zajednički rizik)

–          U fazi provedbe 3.000 EUR godišnje za cijeli servis savjetovanja u vezi provedbe projekta u skladu sa natječajem

Za više informacija:

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

LOGO footer 14

Komentari su zatvoreni.